Doména prvej, druhej a tretej úrovne

Každá doména sa skladá z 3 častí oddelených bodkou.domena prvej druhej tretej urovne
Označujú sa ako doména 1., 2., a 3. úrovne /rady alebo stupňa/.

Národná/ iná koncovka = doména prvej úrovne
Vlastné doménové meno = doména druhej úrovne
www alebo iné označenie = doména tretej úrovne
 

Doména prvej úrovne

Doména prvej úrovne je doménou najvyššej úrovne. Ide o koncovku, ktorou končí každý názov domény.

V súčasnosti si môžete vybrať z viacerých typov domén 1.úrovne:

 • Národná koncovka
  Je to skratka charakterizujúca weby tej-ktorej krajiny. Napríklad slovenské webové stránky majú koncovku .sk, české .cz, francúzske .fr, nemecké .de atď.
  Európska únia má koncovku .eu. Je špecifická tým, že ako jediná má povolenú diakritiku v názve.
   
 • Všeobecná koncovka
  Jedná sa napríklad o koncovky .com, .org, .net, .biz, .info ..... Nie sú prepojené so žiadnou lokalitou - je možné si ich zaregistrovať v akejkoľvek krajine.
   
 • Koncovka napovedajúca o charaktere stránky
  Patria sem netradičné originálne koncovky. Napríklad .fitnes, .photography, .travel, .yoga, .coffe, .training .... alebo aj .party, .garden, .guru, .dance, .pizza, .financial, discount a iné.

 

Doména druhej úrovne

Doména druhej úrovne je vlastné doménové meno, pod ktorým vás na internete môžu nájsť. Príklad:

 • www.vasafirma.sk
 • www.vasemeno.sk

Domény druhej úrovne vždy spravuje konkrétna organizácia. Napríklad domény druhej úrovne patriace pod doménu sk spravuje spoločnosť SK-NIC, a.s.

Domény druhej úrovne si môžete zaregistrovať prostredníctvom oprávnených registrátorov.
Registrácia domény

Doménu si zaregistrujte tak, aby ste boli jej vlastníkom.
Neregistrujte ju tak, aby vlastník domény bol registrátor, grafik, alebo nejaká iná tretia osoba.
Aj keď sa do toho nevyznáte a plne niekomu tretiemu dôverujete, po určitom čase sa situácia môže zmeniť.  A vtedy, ak nie ste majiteľ domény, môžete ľahko o doménu prísť.
Prečítajte si aj článok Domény a ochranná známka

 

Doména tretej úrovne

Domény tretej úrovne sú nazývané tiež subdomény.

Je to vlastne akékoľvek slovo, alebo slovné spojenie, ktoré sa nachádza pred samotným doménovým menom (doménou druhej úrovne.) Na obrázku je doména tretej úrovne vyznačená červeným obdĺžnikom:

Domena tretej urovne

 

Najpoužívanejšou doménou tretej úrovne je všeobecne známe www, ako skratka prvých písmen anglických slov: World Wide Web. 

Môžete však používať ľubovoľné množstvo iných subdomén. Tvary domén tretej úrovne sú napríklad:

 • www.vasafirma.sk
 • obchod.vasafirma.sk
 • portal.vasafirma.sk

Majiteľ doménového mena (domény druhej úrovne) si môže vytvoriť neobmedzené množstvo domén tretej úrovne.
Ak je technicky zdatný, môže si doménu tretej úrovne vytvoriť sám, alebo mu ju pomôže vytvoriť poskytovateľ jeho webhostingu.