Slovenská doména sk

Domény sk  spravuje národný registrátor SK - NIC a.s. Ten dohliada, aby vami vybraté doménové meno s koncovkou .sk Domena skbolo jedinečné a malo len jedného majiteľa.

Firma sa nemôže priamo obrátiť na SK-NIC.
Doménu si môžete zaregistrovať cez oprávneného registrátora.

Overte a zaregistrujte si doménu sk
 

Nové pravidlá -
ZMENA termínu prechodu

Pôvodný termín prechodu bol plánovaný
na 31.5. 2017.
Posúva sa na začiatok septembra 2017.

Ako dôvod národný registrátor uviedol:
".....Na otestovanie systému bude viac času. Záujmom všetkých je čo najbezpečnejší a najhladší prechod na nový systém správy národnej domény .sk....."

Najvýznamnejšie zmeny v novom systéme registrácie domén .sk

 • Všetky operácie s doménami budú  prebiehať plne elektronicky - nebude potrebné NIČ zasielať poštou (ani overovať podpisy)
   
 • Doménu bude možné registrovať nielen na 1 rok, ale naraz aj na 10 rokov. 
   
 • Držiteľom domény .sk sa bude môcť stať ktokoľvek z celého sveta, podmienkou je však existencia doručovacej adresy v európskom priestore. Doteraz mohol byť vlastníkom domény len občan SR.
   
 • Poplatok za doménu sa bude uhrádzať priamo pri registrácii resp. predlžovaní registračného obdobia. Nebude sa držať doména 30 dní bez nezaplatenia. Vymizne tak špekulatívne registrovanie domén bez úhrady.
   
 • Poplatok za zmenu registrátora bude zrušený.  Držitelia domén pri zmene registrátora zaplatia za svoju doménu vždy iba jednotný poplatok za predĺženie registrácie domény o jeden rok.
   
 • Práva k ochranným známkam bude možné uplatniť v zrýchlenom konaní aj prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov (ADR). Tým však nie je dotknuté právo využiť štandardnú súdnu cestu - ADR bude v takejto situácii ukončené.
   

Úplné znenie nových pravidiel registrácie domén .sk:
Pravidlá poskytovanie domén sk s vyznačenými zmenami .PDF 503 kB

Dokument nájdete na www.sk-nic.sk v časti Dokumenty.
 Na čo si dať pozor pri registrácií domény sk

Doménu sk si zaregistrujte tak, aby ste boli jej vlastníkom.
Vlastníkom sa stávate vtedy, keď vám registrátor dá na podpis Rámcovú zmluvu so spoločnosťou SK-NIC a.s.
Množstvo registrátorov vám poskytne doménu sk zadarmo, ale vlastníkom domény ostáva samotný registrátor

Ak by ste sa chceli stať vlastníkom domény, môžete mať s tým problémy, dokonca môžete o doménu prísť. S doménou môžete prísť o vybudované dobré meno a imidž na internete. 
V horšom prípade z vášho vybudovaného mena bude ťažiť konkurencia, ktorá neváhala zaplatiť peniaze len preto, aby profitovala z vášho mena. Právne môžete mať aj ochrannú známku, ale súdy konajú veľmi pomaly a majú málo skúseností z oblasti internetu.

U nás vo WEBY GROUP ste vždy Vy majiteľ domény

WEBY GROUP ako registrátor domény sk VŽDY registruje domény pre klienta tak, aby sám klient bol vlastníkom domény.

U nás získavate automatickú obnovu domén.
Všetky domény platíme za Vás dopredu. Poplatok za doménu Vám  refaktúrujeme.
V prípade, že nechcete doménu predĺžiť, stačí reagovať na upozorňujúci mail.

U iných registrátorov dostávate dopredu zálohovú faktúru za doménu. Ak ju neuhradíte, registrátor Vám doménu nepredĺži a môžete o ňu prísť.