Slovenská doména sk

Domény sk  spravuje národný registrátor SK - NIC a.s. Ten dohliada, aby vami vybraté doménové meno s koncovkou .sk Domena skbolo jedinečné a malo len jedného majiteža.

Firma sa nemôže priamo obráti na SK-NIC.
Doménu si môžete zaregistrova cez oprávneného registrátora, ktorý uzavrel s SK-NIC-om Registrátorskú zmluvu.

Overte a zaregistrujte si doménu sk

Na čo si da pozor pri registrácií domény sk

Doménu sk si zaregistrujte tak, aby ste boli jej vlastníkom.
Vlastníkom sa stávate vtedy, keď vám registrátor dá na podpis Rámcovú zmluvu so spoločnosou SK-NIC a.s.
Množstvo registrátorov vám poskytne doménu sk zadarmo, ale vlastníkom domény ostáva samotný registrátor

Ak by ste sa chceli sta vlastníkom domény, môžete ma s tým problémy, dokonca môžete o doménu prís. S doménou môžete prís o vybudované dobré meno a imidž na internete. 
V horšom prípade z vášho vybudovaného mena bude aži konkurencia, ktorá neváhala zaplati peniaze len preto, aby profitovala z vášho mena. Právne môžete ma aj ochrannú známku, ale súdy konajú vežmi pomaly a majú málo skúseností z oblasti internetu.

U nás vo Weby Group ste vždy Vy majitež domény

WEBYGROUP ako registrátor domény sk VŽDY registruje domény pre klienta tak, aby sám klient bol vlastníkom domény.

U nás získavate automatickú obnovu domén.
Všetky domény platíme za Vás dopredu. Poplatok za doménu Vám  refaktúrujeme.
V prípade, že nechcete doménu predĺži, stačí reagova na upozorňujúci mail.

U iných registrátorov dostávate dopredu zálohovú faktúru za doménu. Ak ju neuhradíte, registrátor Vám doménu nepredĺži a môžete o ňu prís.